מתנות לפורים מיוחדת

חג פורים חג השמחה, הצבעים, משלוחי המנות והממתקים! משלוח מנות היא אחת המצוות בחג פורים לפיה על כל אדם לתת לאדם אחר אחד לפחות מנות מזון. מטרות המצווה …